Đã hoàn thành

124446 Abbreviation project

I have a project and like to develop something like [url removed, login to view] or [url removed, login to view] . I likw someone to supply the database of abbreviations and also provide a script to run it like [url removed, login to view] .

thank you

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Javascript, Perl, XML

Xem thêm: project database programming, database project perl

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Lynn, United Kingdom

Mã Dự Án: #1870612

Đã trao cho:

rsdsoftsl

Ready to provide as discussed in PMB.

$200 USD trong 7 ngày
(201 Đánh Giá)
6.9