Đang Thực Hiện

144679 Experienced Enthusiast various

Looking for reliable coder, long term for constant, interesting and well paid jobs.

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Javascript, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: perl programming jobs, interesting jobs, jobs programming paid, jobs perl, enthusiast, reliable coder

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1890855