Đang Thực Hiện

136988 Myspace winsock mass messanger

I need someone to send out 100 000+ messages per day on myspace for me. I will provide the profile ID:s that I want the massage to be sent to.

You need your own (probaby fast winsock sender) bot and own myspace accounts.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Nhập liệu, Perl

Xem nhiều hơn: send the massage, profile id, messanger, c++ winsock, mass messanger, massage sender, mass send, bot sender, perl sender, need bot send messages, myspace 100 accounts, mass accounts, massage send, send mass, send mass messages, mass accounts bot, myspace messages sender, bot profile, winsock sender, profile bot, perl bot, myspace profile bot, send messages day myspace, programming myspace bot, perl winsock

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Stockholm, Sweden

ID dự án: #1883162