Đang Thực Hiện

Need application for fiverr

Hello,

Need someone can make a custom application for fiverr

we will guide you how to run the operation for fiverr fields.

Need someone expert can do exact same we need to be done.

Thank you

Kỹ năng: .NET, Lập trình C, Perl, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic

Xem thêm: you fiverr, programming need, programming guide, fiverr application, fiverr, fiverr expert, application fields, need operation, fiverr guide, make custom application iphone, make application perl, application run, perl application, application need play camrec, need application, expert application, captchasolutions, need someone run, application programming

Về Bên Thuê:
( 75 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1032229

Đã trao cho:

srinichal

As discussed

$50 USD trong 2 ngày
(122 Đánh Giá)
7.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

sumannath

Please check PMB

$150 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5