Đang Thực Hiện

118012 Ring Tone Maker

I need a program made that can take a Mp3 and convert it to a Ring-tone. I would like the program to be able to lower the sample rate and have a adjustable 30 sec stop and start point.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Perl, Visual Basic

Xem nhiều hơn: convert perl convert perl convert perl, program maker, tone, need maker, mp3 convert, ring tone, convert mp3

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Burbank, United States

ID dự án: #1864179