Đã Hủy

Simple programming

[url removed, login to view]

please check the file for details

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, Thiết kế trò chơi, Perl, Python

Xem thêm: programming perl, tt, ge, perl programming, perl file check, simple xml file, download simple xls file, simple form capture details, programming simple user interface

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1025764

11 freelancer đang chào giá trung bình $81 cho công việc này

gurux18

Hello! Kindly check PM.

$50 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
5.0
negispin

i am ready

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lightweight

I can help you,please check your pm,thanks.

$70 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
foundone

I can exactly what you need.

$60 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sontruong

My major is C /C++/C# programming

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aakashi10

I am having good programming experience with C/C++ and am fast enough while developing code.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ryokucha

greetings! please check pmb.

$250 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AlexandreAbreu

This looks like a Scheme language assignment not a C++ one. I have the right credentials to do this and complete it.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0
minthiha

My first bid. Trying for you!

$70 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
togenius

Hi I am an expert c programmer. see pmb.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mirzaosamawahid

want to work on your project

$77 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0