Đang Thực Hiện

Changing Flat db to SQL for GuruDeveloper

ok GuruDeveloper do it in 2 days (its urgunt)

price is 100$ for only database changing.

thx

Kĩ năng: Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: sql price, flat price, database sql, perl sql, price changing script, database sql script, flat database, changing, medi01, gurudeveloper

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Kuala Lampur, Malaysia

ID dự án: #37484