Đã Hủy

finishing touches

We just transferred hosting and need assistance with finishing touches on our site. We mostly need script editing help.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Linux, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: assistance hosting, editing script, finishing, editing site script, hosting installation, perl editing, finishing site

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) birmingham, United States

ID dự án: #59448

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

consultingpalace

kindly check offer.

$100 USD trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
6.6