Đã Hủy

script/text editing

We need assistance in editing scripts. We have text, all one has to do is copy what we give them, and paste on our site. please cpanel/linux/php/mysql/fantastico/html editor knowledge

Kĩ năng: Nhập liệu, Linux, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: html text editor, html script editor, text editing, text copy, script linux, Linux script, html script, html editing, editing and copy, copy text, text html php, linux installation script, linux html text, editor script, text html perl, script html, script php html text, php cpanel script, editor text html, linux perl script

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) birmingham, United States

ID dự án: #59533

3 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

NickolaS

Hi, I can help you, please, see PM

$75 USD trong 0 ngày
(46 Nhận xét)
5.5
ITStudent

Hello, please check my private message

$70 USD trong 0 ngày
(9 Nhận xét)
4.1
srikat

can start immediately.

$50 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
2.3