Đã Hủy

script/text editing

We need assistance in editing scripts. We have text, all one has to do is copy what we give them, and paste on our site. please cpanel/linux/php/mysql/fantastico/html editor knowledge

Kỹ năng: Nhập liệu, Linux, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: html text editor, html script editor, text editing, text copy, script linux, Linux script, html script, html editing, editing and copy, copy text, text html php, linux installation script, linux html text, editor script, text html perl, script html, script php html text, php cpanel script, editor text html, linux perl script, cpanel perl, knowledge editor, perl script text, editing script, editing text

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) birmingham, United States

Mã Dự Án: #59533

3 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

NickolaS

Hi, I can help you, please, see PM

$75 USD trong 0 ngày
(46 Đánh Giá)
5.5
ITStudent

Hello, please check my private message

$70 USD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
4.1
srikat

can start immediately.

$50 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
2.3