Đóng

htaccess & cgi editing

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Have a website that is run in cgi and the templates are html. I need to have a mod_rewrite done on the htaccess for SEFU. Also need to have minor editing done to some cgi scripts. Will pm the url to anyone interested and will also give some more information about the project.

********* MUST KNOW PERL/CGI AND MOD-REWRITE *********

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online