Đang Thực Hiện

137866 move one server to another

move one server to another. must make sure all sites run flawlessly with their respective databases and php functions and etc.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, MySQL, Perl

Xem nhiều hơn: move, another, perl php server, sites server, move php server, move server, move databases, move sites

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Metuchen, United States

ID dự án: #1884040