Đã hoàn thành

152868 drop down menu added

My client needs a drop down menu added to his site

lakeandwetland(dot)com the links are already at the bottom of the pages. Drop down will come down from the Services button 7 drop down rolover with links only one level all list under each other

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, MySQL, Perl, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: menu drop down, javascript level menu, menu pages, menu services, menu button a, drop list, added, drop javascript, richwaytech, perl drop menu, javascript drop, drop menu, level menu, javascript drop menu

Về Bên Thuê:
( 207 nhận xét ) miami, United States

ID dự án: #1899049

Được trao cho:

flaxweb

can be done..

$10 USD trong 0 ngày
(65 Đánh Giá)
6.6