Đang Thực Hiện

Paths & URL's

We need to analyse & fix our site post server transfer for paths & urls. Unix/Mysql/perl-cgi expertise required.

Kỹ năng: Javascript, Perl, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, XML

Xem thêm: transfer url, analyse, amp, perl post url, url fix, amp javascript, mysql amp, javascript amp, perl post, amp site, site analyse, cgi perl javascript, perl unix, fix url javascript, javascript url, javascript unix, vintcn, perl javascript, unix server, post mysql, unix perl, fix perl mysql, perl required, post url, url post

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Preston, United Kingdom

Mã Dự Án: #3273