Đang Thực Hiện

150531 add mySQL to freelancer script

I want to add MySQL feature / convert the data store as files to MySQL databse to freelancer script from [url removed, login to view], all data should be stored in MySQL database for database security/safety purpose, also the payment gateway R3N3 from [url removed, login to view] should be stored in MySQL database.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl

Xem thêm: safety freelancer, want freelancer database, freelancer files, freelancer add, as freelancer, mysql data files, 4 freelancer, payment gateway add, mysql freelancer, freelancer store, freelancer perl, freelancer payment gateway, database freelancer, mysql gateway, mysql payment script, r3n3 payment gateway, want freelancer, perl script data mysql, perl payment gateway, freelancer smarterscripts, convert database mysql script, mysql security script, payment gateway perl, store mysql database, script payment gateway

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) TgBalai Asahan,

Mã Dự Án: #1896710

Đã trao cho:

radhookoo

Let's start! :)

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0