Đang Thực Hiện

150531 add mySQL to freelancer script

I want to add MySQL feature / convert the data store as files to MySQL databse to freelancer script from [url removed, login to view], all data should be stored in MySQL database for database security/safety purpose, also the payment gateway R3N3 from [url removed, login to view] should be stored in MySQL database.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl

Xem nhiều hơn: want to add in freelancer com, want be freelancer, to to freelancer, the freelancer files, security freelancer com, safety freelancer, payment in freelancer, i want to be freelancer, i want freelancer database, from freelancer com, freelancer safety, freelancer in payment, freelancer in com, freelancer files, freelancer com add, freelancer add, database in freelancer, database for freelancer, as freelancer, add for freelancer, 4 freelancer com, mysql data files, 4 freelancer, payment gateway add, mysql freelancer

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) TgBalai Asahan,

ID dự án: #1896710

Được trao cho:

radhookoo

Let's start! :)

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0