Đã hoàn thành

4003 mod_rewrite

Requiring someone to do a modrewrite for pages at [url removed, login to view] to take the URL format from [url removed, login to view] to [url removed, login to view] Please only bid if you have good experience of doing this and can get the job done quickly. Thanks, Richard

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl

Xem nhiều hơn: mysql tutor, modrewrite, mod_rewrite cgi, mod seo, mod_rewrite seo friendly url, seo rewrite html, url mod rewrite, seo tutor, perl url rewrite, mod_rewrite seo friendly, experience tutor, ac uk, action perl, mysql seo url, html cgi url, mod_rewrite perl, seo perl, pid mysql, mysql seo friendly, seo url mysql, perl job bid, bid perl job, perl cgi rewrite, mod perl, perl title html

Về Bên Thuê:
( 122 nhận xét ) Nonthaburi, Thailand

ID dự án: #1754872

Được trao cho:

jfreyre

Just accept my bid.

$25 USD trong 0 ngày
(338 Đánh Giá)
7.5