Đã hoàn thành

4688 Need Perl CGI Guru

We have a banner rotation program on our site written in Perl CGI. I want someone to go into the programming and figure out and fix the programming. The banners keep disapearing. So I also want some one to take a look at the script itself and figure out why the banners are disappearing.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl

Xem nhiều hơn: site guru, programming in perl, in guru, i guru, guru programming, c guru programming, programming perl, rotation fix, cgi programming, perl fix, perl programming, guru script, programming guru, script guru, fix perl program, banner rotation, fix perl mysql, script rotation, mysql guru, cgi site, cgi cgi, rotation script, fix cgi script, banner script mysql, perl guru

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) West Bloomfield, United States

ID dự án: #1755558

Được trao cho:

ezekielsl

No problem, will be done quickly.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4