Đang Thực Hiện

7402 Copy/install files from server

I'm looking for someone who can copy all the files from my old server to my new server and make sure everything works properly. You will also copy over the mysql databases and make sure they are working properly. I also want you to install an X-Cart on the new server and on 3 subdomains. And copy and install a Clickcartpro shopping cart shopping cart on the new server. The old server is linux and the new server is windows.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: mysql copy, mysql databases server, script windows server install, copy files linux server, copy files linux script, copy linux, linux perl script, windows server install, copy files server, linux install windows script, perl shopping cart, copy shopping cart, script works windows linux, script copy perl, script copy files linux, script copy files, linux script copy, install mysql linux server, copy files server server, install script windows, mysql copy script, install cart linux, script subdomains, mysql subdomains, linux script files

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1758271

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

FandaR

Can be done

$50 USD trong 0 ngày
(383 Nhận xét)
7.0