Đang Thực Hiện

146245 Install freelancer script

I have bought the Smartscripts Freelancer script and would like someone to install it and the free R3N3 payment gateway script that came with it.

Simple enough...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: 4 freelancer, freelancer perl, freelancer payment gateway, r3n3 payment gateway, perl payment gateway, payment gateway perl, script payment gateway, install payment gateway, freelancer perl script, freelancer script free, freelancer install, payment gateway free script, payment gateway freelancer, free freelancer script, payment freelancer, gateway script, payment gateway install, install freelancer, payment gateway script

Về Bên Thuê:
( 151 nhận xét ) Nairobi, Kenya

Mã Dự Án: #1892422

Đã trao cho:

thatscriptguy

As discussed

$35 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0