Đang Thực Hiện

127533 Install Script to Host

Database and script requires installation to new Web Host.

All teh backup files have been uploaded this should be a straight foward host installation.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: web host, install script, host, perl backup database, script backup, perl database backup, perl backup script, script host, backup database script, backup script, web install script

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1873701