Đã hoàn thành

4239 Project for SL user Shahyar

Script installation and DB backup project for SL user Shahyar.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: sl, perl backup script, backup project, db script backup, project backup

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Pornic, France

Mã Dự Án: #1755108

Đã trao cho:

Shahyar

As agreed before. Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
4.0