Đang Thực Hiện

2631 software installation

Hi programmers, I need the latest version of this beta script installed on my server. The script can be located here: [url removed, login to view] and I need it installed to here: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: software version, perl script install software, shtml, software installed, script install software, netfirms, programmers software

Về Bên Thuê:
( 131 nhận xét ) Mount Pearl, Canada

Mã Dự Án: #1753500