Đang Thực Hiện

163279 website clone and installation

need help to clone this site [url removed, login to view], then get it installed.

Some graphics need to be replaced with some of MP4/MP5.

Show me what you had done efore, please. Thanks!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Perl, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: www mp4, mp4 script, mp4 website, graphics perl, website clone script

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Toronto, Canada

Mã Dự Án: #1909470