Đã hoàn thành

SEO friendly URL's needed

SEO friendly URL's needed

I need a htaccess URL expert to write some simple code for URL rewrite. Basically I need dynamic URL to be changed to static pages.

For example:

[url removed, login to view]

to look like [url removed, login to view]

and

[url removed, login to view];link=Geography/Caves&image=cave366.jpg&img=&tt=

to look like

[url removed, login to view]

the URL should look like

category/Subcategory/Subcatory(if applicable)/[url removed, login to view]

Thanks!

Kĩ năng: Apache, Xây dựng liên kết, Perl, SEO

Xem nhiều hơn: url, Tt, geography, friendly, cgi images, write code htaccess, htaccess cgi, htaccess category, house image, seo friendly url htaccess example, seo link perl, url static, amp url rewrite, house view, animals image, seo image, animals com, house images, dynamic category pages, seo write write, dynamic static url, seo code, seo url com, cgi expert, seo category subcategory pages

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Murfreesboro, United States

ID dự án: #1077410

Được trao cho:

sureshdevi

I can do this work. Thanks, Suresh

$52 USD trong 1 ngày
(35 Đánh Giá)
5.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $151 cho công việc này

seospider

please see PMB....

$250 USD trong 5 ngày
(27 Nhận xét)
5.1