Đang Thực Hiện

6272 perl scripting

Hi i need someone to make a perl script hack that can generate fake views. Imagebucks has a perl script detection system so i need someone to make a perl script that generates fake views that can get around this detection system. Im looking for a freelancer to do this project. Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Perl, SQL

Xem nhiều hơn: views for freelancer, scripting freelancer, perl get, freelancer sql c#, freelancer fake views, sql views, freelancer sql, freelancer perl, around detection, scripting perl, sql hack, perl sql, hack system, scripting project, perl project freelancer, freelancer perl script, detection script, hack freelancer, fake views, freelancer hack, script hack, views hack, generate fake, sql freelancer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1757142