Đã hoàn thành

6741 Project for SL user shahyer

Hi, This is a pre-agreed project with user shahyar regarding work on an existing cgi script. Thanks, Michael

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl, SQL

Xem thêm: sql project , sl, existing cgi script, pre agreed, sql script project, sql project work, sql user

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Pornic, France

Mã Dự Án: #1757612

Đã trao cho:

Shahyar

As discussed before.

$95 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0