Đang Thực Hiện

132113 SQL + PERL Work

Please see attachment, I need the following completed by Monday 23rd - 24th April latest. If you cant meet the deadline please do not pm me.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Oracle, Perl, SQL

Xem nhiều hơn: perl sql, attachment sql, monday work, deadline work, perl work

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1878283