Đã hoàn thành

125922 Re compile suexec

We need to recompile suexec to enable it to work with virtual servers. Currently AP_DOC_ROOT="/var/www" we want to direct it to /home

We use webmin, red hat 9 and apache on our server

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: suexec, recompile apache, webmin apache virtual server, work home perl, apache compile, direct admin, recompile, want virtual admin, red apache, webmin admin, direct admin apache

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

ID dự án: #1872089

Được trao cho:

linuxsupport

HI, Please see PMB.

$50 USD trong 0 ngày
(43 Đánh Giá)
5.5