Đã hoàn thành

129808 mod_fcgi apache setup

I need this setup on a server asap.

[url removed, login to view]

Server is 64bit, centos

Currently running apache v2.2.3 with php4.4.4 with no c/p

Please state if you've installed modfcgi before

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: rubyonrails 4, rubyonrails, centos apache admin, centos perl, centos server running, apache centos admin, rails system, rails centos, fcgi, server rails, server admin apache, setup apache rails centos, apache setup, centos setup, centos rails, setup rails server centos, centos apache, apache centos, system rails, rails system admin, php4, centos 64bit, 64bit, wiki system, setup centos server

Về Bên Thuê:
( 180 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #1875976

Được trao cho:

hameedkhan

more details in PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(66 Đánh Giá)
5.3