Đang Thực Hiện

134929 Auction Page Modifications

Hello!

I need modifications made to the auction item veiw page on my auction site, but only want modification to part of the mid top section of the page.

Thank you in advance!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Perl, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design auction, want auction site, design thank page, modification page design

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Trenton, United States

ID dự án: #1881101