Đã hoàn thành

154884 Site Rebuild

Need total site rebuild. Site is very search engine unfriendly and poorly written. Look is dark , we desire a brighter clean site.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Perl, Thiết kế trang web

Xem thêm: rebuild, Rebuild website, brighter, site rebuild, clean site, clean site look

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Summerfield, United States

Mã Dự Án: #1901068

Đã trao cho:

Millennium2006

Hi, please select our bid, thanks/regards millennium team

$500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0