Đã Đóng

Chuyển một file perl về php - Convert one file perl to php

Tôi có một file viết bằng ngôn ngữ perl muốn chuyển về ngôn ngữ php. File perl mẫu được đính kèm theo.

i have a perl script. i want convert to php.

Kĩ năng: Perl, PHP, Kiến trúc phần mềm, Linux, Shell Script

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Haiphong, Vietnam

ID dự án: #25462091