Đã Hủy

Lập trình về đọc file và xuất ra từng cột trong file bằng ngôn ngữ Perl

Lập trình một file *.pl để đọc và xuất ra cột theo từng yêu cầu cụ thể. Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

Kĩ năng: Perl, Shell Script

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Homebush, Australia

ID dự án: #21741603