Đã Hủy

Integrate a gateway to XFileSharing

Job Description

Hi guys,

I want to integrate liqpay to my xfilesharing website.

Please let me know if you think you able to do this job.

Regard,

Kỹ năng: Perl

Xem thêm: job gateway, liqpay gateway, payment gateway integrate virtuemart, xfilesharing perl, sms gateway integrate joomla, integrate gateway

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

Mã Dự Án: #1733712

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

dims

I have experience modify XFS script, can add LiqPay for you

$250 USD trong 7 ngày
(95 Đánh Giá)
5.9