Đã Hủy

Integrate paygate gateway to XFileSharing

Hi guys,

I want to integrate some payment gateway to my xfilesharing website. (like [url removed, login to view], liqpay, perfect money...)

Please let me know if you think you able to do this job.

Regard,

Kỹ năng: Perl

Xem thêm: job gateway, want payment gateway website, payment gateway xfilesharing, xfilesharing payment gateway, liqpay gateway, perl payment gateway, payment integrate, xfilesharing perl, liqpay payment, payment gateway perl, integrate payment gateway website, integrate gateway, paygate

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

Mã Dự Án: #1732990

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

webofsolutions

yes possible.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.7