Đã Hủy

[url removed, login to view] like cgi/pl script.

I'm needing a cgi script that uses MySql. The site will be a Sell.com-like script. Lowest bid will get the job.

Kỹ năng: Perl

Xem thêm: sell com, lowest lowest, job com, cgi job, script, com, pending script, script script, script perl, script sell, bid com, mysql job bid, needing, perl mysql bid, site sell, perl job site, mysql perl script, job perl, com script, com, com, cgi site, cgi com, cgi cgi site, cgi cgi

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) McKinney, United States

Mã Dự Án: #14403

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

GuruDeveloper

can be done. $1995

$100 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.1
bid5

we could do it.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anshumesh

We are Web development,Search Engine Optimisation and BPO company from India . Kindly go through our url [url removed, login to view] . We have understood your requirement and can execute your project. Thanks. Thêm

$100 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0