Đã Đóng

I want to create a web page in php and link this perl script to that and gui integration too

Hi,

I want to create a web page in php and link this perl script to that [url removed, login to view]

and show out put of this per script in pdf viewer form form where user can download [url removed, login to view] need to add gui [url removed, login to view] i can give u about gui when youneeed.

Only expert in pearl contact me

Thanks

Kĩ năng: Perl

Xem nhiều hơn: php desktop google code, php desktop application, convert php to desktop application, php desktop application download, php desktop mysql, php desktop download, php desktop chrome mysql, php desktop application with database, i want to create web page, i want learning web page designing, i want to out source php framework and web design work, icalendar link web page php, create web page dashboard perl, link outlook calendar web page php, create web page php joomla linux

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Saharanpur, India

ID dự án: #15228958

1 freelancer đang chào giá trung bình R1111 cho công việc này

R1111 ZAR trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
1.2