Đã Đóng

Xfilesharing pro .. Professional Developer

I want someone can Add some features to xfilesharing pro , using the original features

The person who is very professional only please send me pm

...................................................................................................

Kỹ năng: Perl

Xem thêm: xfilesharing developer, xfilesharing pro original, developer perl, xfilesharing pro developer, xfilesharing perl, android developer professional, send forum auto, php send phpbb, phpbb3 send php, automatic send chatroomyahoo, web developer payflow pro, software developer professional profile, xfilesharing pro

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Irbid, Jordan

Mã Dự Án: #1673930

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

dims

I have experience modify XFileSharingPro

$200 USD trong 10 ngày
(100 Đánh Giá)
5.9
Web2s

I'm a Perl programmer for about 5 years. Often work with web. Application to Catalyst, Dancer, CGI and Plack.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0