Đã Đóng

FIVEM ROLEPLAY GTA V

Cần thuê người config từ A đến Z theo yêu cầu.

Kĩ năng: Phát triển cá nhân

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #31917087

2 freelancer chào giá trung bình$500 cho công việc này

TomV14

Hello, As a developer on FiveM for 5 years now, I have already worked on large French servers still open today (youtubeur server, etc.). I promise to accompany you in the creation of your server and to be transparent Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
WolfShy

Hello i'm Gérôme, I have been a developer since 3.5+ on FiveM, I previously developed mod on Gta. My skills perfectly suit your requirements : - Server creation - Framework creation - Script creation - Debug/Optimisa Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0