Đang Thực Hiện

Phone Term Recording x 5

Hi Nick,

We require 3 x Phone Term scripts and 2 x Short scripts recorded.

Cheers.

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: short scripts, recording cell phone conversation, recording cell phone conversations, recording mobile phone conversations

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) Surry Hills, Australia

Mã Dự Án: #1649823

Đã trao cho:

TheAussieVoice

Hired by the Employer

$120 AUD trong 2 ngày
(124 Đánh Giá)
6.5