Đang Thực Hiện

Phone Term Recording x 3

Hi Nick,

Attached are three more scripts to be recorded for our phone terms and conditions.

Cheers.

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: recording cell phone conversation, recording cell phone conversations, recording mobile phone conversations

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) Surry Hills, Australia

Mã Dự Án: #1641659

Đã trao cho:

TheAussieVoice

Hired by the Employer

$80 AUD trong 2 ngày
(124 Đánh Giá)
6.5