Đã Đóng

Secutity camera file

I have my avi files from my security camera and i need to see registration marks in the car...

I need this service imediatly

Kỹ năng: Chỉnh sửa hình ảnh, Chiếu video

Xem thêm: photo video service, video camera, camera, video registration, car video, car photo editing , car editing photo, photo editing car, security video, security camera avi, camera video, camera service, file security, photo video editing, security camera, service camera, photo editing service, photo camera, car registration, avi files, file hosting user registration, avi file, security hosted files, digichat security zip files, imediatly

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Tomislavgrad, Bosnia and Herzegovina

Mã Dự Án: #1742817

11 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

Shaink02

Hi, plz check PM for details

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.5
shoaibeyg

Hi, kindly see PM to get an attractive bid and samples. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0
vfxgopal1

please see pm..

$100 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2
crystaluv

GIVE YOU 100% SATISFACTORY SERVICE IS OUR RESPONSIBILITY

$40 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
2.0
deadmazen

Hello Sir I'm Mazen Please See Your PM For more details

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Alex4u

Hi, please check your inbox. Thanks...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
igorcvetkovic

If you want tjis job to be done, well, let's start!!!

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
honeeys

Hello sir, i would like to work with you in this project, thanking you

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hasraza

Hello Sir, I am ready to start my work. Kindly check Pm. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
omm74

ready to start. send file

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AtiqulJewel

for better quality and speed ====== expert here ====== in video and photo editing

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0