Đã Đóng

Hiệu chỉnh hình ảnh

Chỉnh sưa hình ảnh theo yêu cầu khách hàng . vi dụ như retouch , recolor , image size, canvas size

Kĩ năng: Photoshop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hai phong, Vietnam

ID dự án: #9543545

8 freelancer chào giá trung bình$17 cho công việc này

swsinfotech

Hi, I have read Your project description regarding PHOTOSHOP Designs. You can check my freelancer portfolio for my previous top quality work I am very interested in your project and also I am ready to start im Thêm

$24 USD trong 0 ngày
(81 Nhận xét)
5.5
mindzcreativity

Hi ! (Sir / Madam) How are you ? I am really interested to work on this project, i am sure do quality work, you can see my portfolio in my profile, i will provide 100% satisfaction . I am looking long term relation Thêm

$15 USD trong 0 ngày
(57 Nhận xét)
4.7
saqibrajput3284

tôi biên tập photoshop chuyên nghiệp tôi có thể làm bất cứ điều gì về photoshop loại bỏ hình nền, thay đổi kích thước, xoay, recolor, chỉnh sửa vv

$25 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
engrbharathi

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$15 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$15 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$15 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$10 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0