Đã Hủy

Photo retouch

I just need to retouch a photograph taken with a home camera. Light, color, skin, eyes, nose, and everything that can be done for the price. Please contact me before starting. I may upload the photo tomorrow I guess.

Kỹ năng: Chỉnh sửa hình ảnh, Photoshop

Xem thêm: retouch, photograph photo, skin retouch, need retouch, photo camera, someone please retouch photo, retouch photo outsource, retouch photograph, need photo retouch, upload photograph, computer retouch photo teeth, nose, retouch photo glam photoshop

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vicente Lopez, Argentina

Mã Dự Án: #1679352

1 freelancer đang chào giá trung bình €30 cho công việc này

lancoma

Hired by the Employer

€30 EUR trong 4 ngày
(15 Đánh Giá)
6.2