Đang Thực Hiện

URGENT: Remove backgrounds from photos

Được trao cho:

kvadhel

Ready to do in $15....

$15 USD / giờ
(212 Đánh Giá)
6.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $15/giờ cho công việc này

creativeheaven1

send the photos , ill do it now.

$15 USD / giờ
(13 Nhận xét)
4.1
designdipti

sir i can do your work right now in 15 minute

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0