BIRTHDAY JUNE 1

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am in Sicily for my birthday and I need a brief photoshoot for instagram photos, preferably in Taormina

Nhiếp ảnh Chỉnh sửa hình ảnh Thiết kế đồ họa Thiết kế Photoshop Photoshop Local Job Biên tập video Video Hardware Video Post-editing Video Processing Sản xuất video Dịch vụ video Đăng tải video Kỹ thuật Video

ID dự án: #36686848

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Sicily, Italy