Đã Đóng

Clemente st area site visit and confirm a location.

Job Description:

Hi,

We need a professional freelancer who take a visit on site and confirm about location, like confirm about existence of location, further discus after freelancer response.

Thanks and kind regards!!

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Kỹ thuật Video, Local Job, Tiếp thị, Photo Anywhere, Android, English (UK) Translator, English (US) Translator, Ngữ pháp tiếng Anh, Chính tả tiếng Anh, English Teaching, English Translation, English Tutoring, Freelance, Lao động phổ thông, iPhone, Market Analysis, Nghiên cứu thị trường, Market Sizing, Odd Jobs

Địa điểm: Santa Barbara, United States

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #33758790