Đã Đóng

Dongwan St area site visit and confirm a location

Hi,

We are looking for freelancer who take a site visit and confirm about a location, Just site visit project and check location, further discus about task after freelancer response.

Thank You and Kind regards !!

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Kỹ thuật Video, Local Job, Lao động phổ thông, Photo Anywhere, Android, Car Driving, Giám sát thi công, iPhone, Pre-inspection visits, Travel Ready

Địa điểm: Tacheng Prefecture, China

Về khách hàng:
( 170 nhận xét ) Islamabad, Pakistan

ID dự án: #34376473