Đã Đóng

Durango site visit and confirm a location.

Job Description:

Hi,

we need a freelancer who can take a site visit and confirm location, like confirm location true and exists, further discus after freelancer response.

Thank and Kind Regards!

Kĩ năng: Nhiếp ảnh, Local Job, Lao động phổ thông, English (US) Translator, English Tutoring, Thiết kế đồ họa, Web Design, Web Development

Địa điểm: Durango, United States

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #33625431