Foodstylist nhà hàng bào ngư vi cá

Đã Đóng Đã đăng vào 5 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Foodstylist nhà hàng bào ngư vi cá, các món ăn hải sản, món hoa

Nhiếp ảnh Photoshop

ID dự án: #36861405

Về dự án

1 đề xuất 3 tháng trước đang mở

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam