Đã Đóng

Headshot

Hi there,

I am a student at Syracuse University and for graduation, I need a single head shot taken of me with a black background. I would need to have the image digitally 24 hours after taking it. I only need one photo.

Kĩ năng: Nhiếp ảnh

Xem nhiều hơn: photography student, headshot, image background studio photo, photo image background, photo editor change image background, photo image background editor, photo editing change image background, photo shot background, SYRACUSE , photo cut image background, background image photography, photo image background edite, photo editing image background, php image crop black background, add image background myspace band page

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #5418864

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

annabellwallis

I am Photographer based in Watertown, NY. I can take you headshot and have the image emailt to you the same day. However, I do not drive to Syracuse. I would need you to come to Watertown. Here is my website if you Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0